RAPORT SPOŁECZNY 2019

List wstępny

GRI[ ]

GRI [
  • 102-14
]

W T-Mobile Polska każdego roku zastanawiamy się jak realizować nasze cele biznesowe, aby przenikały się z celami zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju firmy. Miniony rok pomógł nam takie rozwiązanie stworzyć – powstała Strategia odpowiedzialnego biznesu 2020-2025.

Jednocześnie w nowej strategii firmy na lata 2020-2023, po raz pierwszy uwzględnione zostały cele dotyczące odpowiedzialnego zarządzania. „Chcemy być firmą cenioną przez społeczeństwo” – to jedno z siedmiu strategicznych haseł firmowej strategii. Oznacza to dla nas m.in. dostarczanie wysokiej jakości usług dla społeczeństwa, dbanie o zrównoważoną przyszłość dla kolejnych pokoleń, cyfryzację społeczeństwa.

Prowadząc lokalne działania, myślimy globalnie. T-Mobile, jako odpowiedzialna firma troszczy się o klimat, planetę, miejsce, w którym żyjemy, ale też o człowieka, który jest jego nierozerwalnym elementem. Chcemy zadbać o to, by każdy z nas żył w lepszym i bardziej przyjaznym środowisku. Między innymi dlatego właśnie powstała kampania WE CARE – by połączyć wszystkie działania ekologiczne firmy i postawić sobie ambitne cele na najbliższe lata.

Poprawa stanu środowiska to jeden z obowiązków przedsiębiorstw, ale też pozytywny trend, który coraz wyraźniej widać na rynku. Mimo to, naszą planetę może uratować jedynie jeszcze większe zaangażowanie.

Strategia T‑Mobile jest nierozerwalnie związana z ochroną planety i realizacją odpowiedzialnych celów biznesowych w praktyce. Chcemy realizować działania mające na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, oszczędzanie zasobów, a także zwiększenie wydajności wykorzystania energii.

90%
Planujemy do roku 2030 zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 90% w porównaniu do 2017 roku.
70%
W 2020 r. udział zielonej energii będzie wynosił już 70%, a od 2021 r. będziemy korzystać już wyłącznie z zielonej energii.

Ochrona środowiska naturalnego jest dla nas niezwykle ważna, to część naszej nowej strategii – planu ochrony klimatu do 2030 roku. Razem z Grupą Deutsche Telekom chcemy osiągnąć wspólny cel i tym samym pokazać, że można być firmą, która dzięki wdrożeniu konkretnych działań i długofalowych projektów, ogranicza swój wpływ na środowisko.

Nowa strategia odpowiedzialnego biznesu – nasz plan działania na lata 2020-2025, pokazuje nam kierunek i drogę do osiągnięcia postawionych celów. A cele te są ambitne. Jako lider w branży telekomunikacji i nowych technologii chcemy wyznaczać kierunek działania i być przykładem dla innych firm. To co dla nas było najważniejsze przy opracowaniu strategicznego planu to zaangażowanie do naszych projektów interesariuszy z otoczenia firmy. Staramy się budować z naszymi interesariuszami relacje oparte na zasadzie wzajemnego szacunku, uwzględniać ich opinie i oczekiwania w naszej działalności. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, iż tylko wspólnie podejmowane wysiłki i współpraca przynieść mogą oczekiwane korzyści dla wszystkich stron.

Rok 2019 zakończyliśmy z sukcesami - przychody z usług wzrosły o 3%, nastąpił też wzrost liczby klientów o 261 tysięcy w porównaniu do poprzedniego roku. Możemy się również cieszyć z rosnącego zadowolenia i lojalności klientów.

Niestety był to także czas dla nas wyjątkowo trudny. Na początku roku miał miejsce pożar hal magazynowych w warszawskim Annopolu, w wyniku którego ucierpiały zlokalizowane w tym miejscu budynki T‑Mobile Polska. W wyniku pożaru infrastruktura sieciowa oraz systemy niezbędne do świadczenia wielu usług i serwisów dla naszych klientów zostały uszkodzone. Było to dla nas trudne doświadczenie, które potwierdziło, że potrafimy działać szybko i sprawnie, a tworzone od lat systemy zabezpieczeń pokazały, że jesteśmy przygotowani również na tak niespodziewane zdarzenia.

Raport, który mają Państwo przed sobą jest podsumowaniem naszej działalności minionego roku a przede wszystkim jest naszym zobowiązaniem do bycia zrównoważoną organizacją. Prezentując nasze dotychczasowe doświadczenia, chcemy pokazać jaką firmą jesteśmy i jaką chcemy się stać – zrównoważoną, odpowiedzialną organizacją. Przyjemnej lektury!

Andreas Maierhofer,
Prezes Zarządu T-Mobile Polska S.A

Wyniki wyszukiwania