RAPORT SPOŁECZNY 2019

Współpraca w biznesie

GRI[ ]

Przestrzegamy najwyższych standardów postępowania i zasad etycznych zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W naszej działalności biznesowej liczy się współpraca i poszukiwanie zaufanych, odpowiedzialnych partnerów.

GRI [
  • 102-9
]

T-Mobile Polska to nie tylko usługi telekomunikacyjne. Naszą firmę tworzy sieć dostawców, partnerów, agentów sprzedaży, dzięki którym nasze usługi docierają do szerokiego grona odbiorców. Szczególnie ważni dla funkcjonowania firmy są dostawcy telefonów komórkowych i innych sprzętów dostępnych w naszych salonach, czy firmy kurierskie oraz agenci sprzedaży mający bezpośredni kontakt z naszymi klientami.

W relacjach biznesowych stosujemy branżowe normy postępowania  oraz zasady zawarte w naszym Kodeksie Etyki.

Partnerzy biznesowi

Partnerzy biznesowi oraz dostawcy są informowani o panujących w naszej firmie normach postępowania i zasadach dotyczących m.in. przeciwdziałania korupcji.

We wszystkich umowach stosujemy zapisy dotyczące przeciwdziałania korupcji i stosowania zasad etyki. W relacjach z dostawcami działamy według najwyższych standardów określonych w globalnych politykach zakupowych Deutsche Telekom. Jednocześnie, jako członek grupy Deutsche Telekom bierzemy udział w procesie oceny dostawców na poziomie globalnym.

Dodatkowo w relacjach z konkurencją zawsze postępujemy zgodnie z przepisami prawa i zasadami kodeksów branżowych. W T-Mobile Polska nie było dotąd przypadków naruszenia zasad wolnej konkurencji, nie stosujemy również praktyk monopolistycznych.

Wyniki wyszukiwania