RAPORT SPOŁECZNY 2019

Współpraca zewnętrzna

GRI[ ]

W T-Mobile Polska realizujemy działania własne, ale także chętnie wspieramy zewnętrzne inicjatywy, m.in. branżowe:

 • Kodeks dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych wypracowany w ramach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • Porozumienie na rzecz przeciwdziałania przemocy seksualnej w stosunku do dzieci w ramach stowarzyszenia operatorów sieci mobilnych GSM Association
 • Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa dzieci w Internecie
 • Memorandum w sprawie współpracy na rzecz podnoszenia jakości świadczonych dla użytkowników usług na rynku telekomunikacyjnym
 • Porozumienie w sprawie przeprowadzenia pilotażu systemu komunikacji dla osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkach obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych oraz przekazywania informacji o korzystaniu z udogodnień dla osób niepełnosprawnych
 • T‑Mobile wspiera międzynarodową kampanię mPower Youth realizowaną na rzecz dzieci przez GSM Association, organizację zrzeszającą operatorów sieci komórkowych. mPower Youth to inicjatywa, której celem jest opisanie dobrych praktyk mających wpływ na poprawę jakości życia dzieci na całym świecie i zachęcenie partnerów do jeszcze więcej aktywności w tym obszarze.

Wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju, ponieważ chcemy mieć realny wpływ na zmiany zachodzące wokół nas.

GRI [
 • 102-13
]

T-Mobile Polska jest członkiem stowarzyszeń i organizacji:

 • Global Compact
 • Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
 • Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
 • Fundacja Digital Poland
 • Konfederacja Lewiatan
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa

Wyniki wyszukiwania