RAPORT SPOŁECZNY 2019

Zarządzanie ryzykiem – nasze systemy zarządzania

GRI[ ]

W T-Mobile zarządzamy organizacją w oparciu o najwyższe standardy biznesowe i etyczne. Wykorzystujemy także najlepsze międzynarodowe systemy zarządzania, które zapewniają nam najlepszy standard działania oraz wysoki poziom świadczonych usług. Aby zapobiegać wszystkim możliwym i potencjalnym ryzykom wdrożyliśmy System Zarządzania Zgodnością.

GRI [
  • 102-11
]

T‑Mobile Polska posiada certyfikaty: System Zarządzania Jakością (ISO 9001), System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001), System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14 001) oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (OHSAS 18001).

Certyfikowane Systemy Zarządzania Jakością i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji obejmują w T‑Mobile Polska wszystkie procesy i lokalizacje, w tym własne sklepy i centra przetwarzania danych.

Wyniki wyszukiwania