RAPORT SPOŁECZNY 2019

Zarządzanie w zgodzie z wartościami. Strategia WE CARE

W T-Mobile nasze działania prowadzimy zgodnie z przyjętą w 2019 r. strategią odpowiedzialnego biznesu

Jest to konsekwentne działanie, spójne z kierunkiem prowadzenia biznesu przez całą Grupę Deutsche Telekom. Strategia WE CARE na lata 2020 – 2025 wyznacza kierunki działań, cele i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich obszarach działalności firmy. Strategia odpowiedzialnego biznesu T‑Mobile Polska określa trzy kierunki strategiczne: odpowiedzialni cyfrowo, odpowiedzialni społecznie, odpowiedzialni wobec środowiska, oraz niezbędny do ich efektywnej realizacji obszar odpowiedzialnego zarządzania. Nasza strategia jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie – chcemy, jako odpowiedzialna organizacja, pokazać, że zdajemy sobie sprawę z naszego wpływu na rozwój obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego będziemy dążyć do wyznaczonych celów, przy jednoczesnym włączaniu we wspólne działania naszych interesariuszy. Chcemy być inspiracją do działania dla innych – naszych pracowników, klientów, partnerów biznesowych.

Nasza misja

Naszą misją jest tworzenie środowiska, w którym nowoczesne technologie będą służyć zrównoważonemu rozwojowi społeczeństwa. Jako lider rynku, naszą odpowiedzialność definiujemy jako dostarczanie innowacyjnych rozwiązań z obszaru nowoczesnych technologii.

Wyniki wyszukiwania