RAPORT SPOŁECZNY 2019

Dialog z interesariuszami

W naszej codziennej pracy najważniejsze są dla nas takie aspekty jak zaangażowanie pracowników, zaufanie dostawców i partnerów biznesowych oraz jakość usług dostarczanych klientom – wszystko to stanowi podstawę prowadzenia działalności gospodarczej przez T-Mobile.

Wdrażając zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, analizujemy mapę naszych interesariuszy, tj. wszystkich grup naszego otoczenia, którzy na nas wpływają i na których my wpływamy. Kluczowe dla firmy grupy interesariuszy, określone zostały na podstawie prowadzonej wewnętrznej analizy, m.in. podczas spotkań wyższej kadry zarządzającej. Staramy się budować z naszymi interesariuszami relacje oparte na zasadzie wzajemnego szacunku, uwzględniać ich opinie i oczekiwania w naszej działalności.

GRI [
 • 102-42
]

W angażowaniu interesariuszy dzielimy nasze działania na trzy kierunki:

angażujemy, te grupy interesariuszy z którymi bezpośrednio współpracujemy oraz realizujemy wspólne projekty.

informujemy nasze otoczenie o najważniejszych wydarzeniach i projektach.

prowadzimy dialog z naszymi interesariuszami wykorzystując w tym celu różne kanały komunikacji, by jak najlepiej dopasować je do wybranych grup.

GRI [
 • 102-40
]

Nasi interesariusze

t-mobile infografiki_pol t-mobile infografiki_pol
GRI [
 • 102-43
]

Z naszymi interesariuszami rozmawiamy poprzez:

 • Badania ankietowe
 • Wywiady indywidualne
 • Warsztat z kadrą zarządzającą
 • Spotkania bezpośrednie w naszych salonach
 • Rozmowy telefoniczne
 • Korespondencja mailowa
 • Social media
 • Udział w realizowanych programach i projektach
 • Firmowa strona internetowa i inne kanały elektroniczne

Z naszymi interesariuszami kontaktujemy się regularnie, ale z różną czestotliwością i różnymi kanałami komuikacji.

Wyniki wyszukiwania