RAPORT SPOŁECZNY 2019

Nasi Pracownicy

W T-Mobile chcemy wraz z naszymi pracownikami tworzyć silny zespół, którego celem jest współpraca i partnerstwo

Kompetencje

Wśród naszych współpracowników szukamy kompetencji, które będą wspierać te cele. Chcemy, aby naszych pracowników wyróżniały takie cechy jak otwartość na współpracę,  innowacyjność i odpowiedzialność.

Chcemy, aby osoby zatrudnione w firmie mogły nie tylko osiągać sukcesy zawodowe, ale przede wszystkim pracować z pasją i satysfakcją w miejscu, w którym pracują. Dlatego dla naszych pracowników wdrażamy programy wewnętrzne, które mają na celu dwa kluczowe zadania:  wsparcie pracowników w pogodzeniu różnych ról życiowych i zawodowych.

GRI [
  • 102-8
]

Całkowita liczba pracowników w podziale na rodzaj umowy i płeć
Rodzaj umowy o pracę: kobiety mężczyźni suma
czas określony 314 419 733*
czas nieokreślony 1 669 1 985 3 654
SUMA 1 983 2 404 4 387
*Liczba umów na czas określony dotyczy w szczególności osób zatrudnionych na stanowiskach o dużym ryzyku rotacji, tj. w call center i salonach obsługi.

Całkowita liczba pracowników w podziale na typ zatrudnienia i płeć kobiety mężczyźni suma
pełen etat 1 908 2 388 4 296
część etatu 75 16 91
SUMA 1 983 2 404 4 387
Niewielka część działań organizacji wykonywana jest przez osoby współpracujące z organizacją. Najczęściej są to czynności powtarzalne będące przedmiotami umów zlecenia oraz czynności, w efekcie których powstają np. wartości niematerialne i prawne zwiększające wartość przedsiębiorstwa, a wykonywane przez samozatrudnionych.
GRI [
  • 102-41
]

Pracownicy w T-Mobile Polska już od pierwszych dni pracy stają się częścią zespołu. Od momentu zatrudnienia dbamy o dobre samopoczucie pracownika i jego wiedzę o firmie. Program „Witaj w T-Mobile” przekazuje uczestnikom wiedzę niezbędną w pracy. W trakcie szkolenia pracownicy zdobywają informacje dotyczące historii T-Mobile i jej rozwoju, struktury wewnętrznej, kultury organizacyjnej. W 2019 r. zatrudnionych było ponad cztery tysiące pracowników. W T-Mobile Polska działa jeden związek zawodowy. Pracownicy nie są objęci Układem Zbiorowym Pracy.

4387
pracowników w Polsce
45%
kobiet
55%
mężczyzn

Siła w różnorodności

Wiemy jak ważna jest różnorodność, szacunek i wsparcie naszych pracowników, dlatego oferujemy im m.in. programy pozwalające na godzenie pracy z życiem prywatnym. Proponujemy elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy czy pokoje przyjazne rodzicom. Szczególny nacisk już od kilku lat kładziemy na przeciwdziałanie dyskryminacji czy mobbingowi. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, co przekłada się również na realizowane przez nas działania. Program Wsparcia Pracowników „Firma Przyjazna Pracownikom”, ma na celu równe traktowanie wszystkich pracowników i stałe poszukiwanie potencjału, jaki tkwi w różnorodności zespołu.

GRI [
  • 413-1
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
]

Radość z pomagania

Istotnym sposobem na zaangażowanie i integrację pracowników jest realizowany już od 2002 r. program wolontariatu pracowniczego „Radość Pomagania”.

Pracownicy w ramach programu otrzymują granty na własne projekty wolontariackie na rzecz społeczności lokalnych. Angażowanie w pomaganie stwarza również możliwość na zdobycie nowych umiejętności, czy rozwój kompetencji zawodowych i społecznych. Najważniejsze jest dla nas jednak to, iż wspólnie z pracownikami mamy możliwość tworzyć projekty społeczne i tym samym budować odpowiedzialną organizację.

Radość Pomagania w 2019:

9
projektów
45 000
PLN
36
pracowników-wolontariuszy
650
beneficjentów

Wyniki wyszukiwania