RAPORT SPOŁECZNY 2019

Odpowiedzialni społecznie

Naszym celem w T-Mobile Polska jest taki sposób prowadzenia biznesu, by nie zapominać o społecznym aspekcie działalności naszej firmy.

Wiemy jak ważni są dla nas ludzie – nasi pracownicy, klienci, lokalne społeczności czy osoby potrzebujące. Nasze działania społeczne kierujemy do szerokiego grona interesariuszy. Pomagają nam w tym również nasi pracownicy, którzy dzięki aktywnej postawie, angażują się zarówno w poszukiwanie potrzebujących, jak i w samą pomoc.

Wyniki wyszukiwania