RAPORT SPOŁECZNY 2019

Zaangażowanie społeczne

Od lat angażujemy się w działania na rzecz lokalnych społeczności, inicjując autorskie programy społeczne.

GRI [
  • 203-1
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
]

Wiemy jak ważne jest budowanie partnerskich relacji opartych na współpracy i zaufaniu naszego otoczenia, dlatego chcemy poznawać potrzeby i oczekiwania naszych interesariuszy, w tym klientów i partnerów społecznych, żeby wspólnie pracować z nimi na rzecz ważnych celów społecznych.

Wspieramy organizacje

Stale współpracujemy z blisko 20 Fundacjami i Stowarzyszeniami udzielając wsparcia poprzez SMS-y charytatywne, gdzie rezygnujemy z naszych przychodów. Organizacje otrzymują darmowe numery charytatywne na realizację celów statutowych.

T-Mobile Polska, organizując co roku imprezę świąteczną, angażuje się we wsparcie wybranej organizacji pozarządowej w jej działaniach. W 2019 roku odbyła się ona pod hasłem Magenta White, a firma nawiązała współpracę z WWF Polska. Wejście na imprezę umożliwiał zakup biletu cegiełki na rzecz WWF. Dodatkowo sieć T-Mobile przekazała 100 tys. zł na rzecz wsparcia inicjatyw edukacyjnych na temat zmian klimatu. We współpracy z WWF przygotowany został również specjalny cykl materiałów edukacyjnych dla pracowników T-Mobile. W poprzednich latach firma współpracowała z Fundacją Dr Clown oraz UNICEF.

Zasady przyznawania numeru specjalnego
  • Bezpłatny, skrócony numer SMS może zostać przyznany Organizacjom Pożytku Publicznego zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Środki z akcji muszą być przekazane na określony cel zgodny z celami statutowymi organizacji
  • Akcja, dla której uruchomiony będzie numer specjalny, powinna mieć opracowany plan promocji.
Współpraca z fundacją

Od kilku lat jesteśmy partnerem fundacji Ewy Błaszczyk "Akogo?". Fundacja "Akogo?" pomaga dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce.

W ramach współpracy przekazujemy finansowe wsparcie na cele statutowe, a także zapewniamy stałe łącze internetowe na terenie należącej do fundacji Kliniki Budzik. Dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych i firm, fundacji oraz środków UE, Fundacja „Akogo” sfinansowała m.in. budowę Kliniki Budzik – pierwszego w Polsce wzorcowego szpitala dla chorych dzieci przebywających w śpiączce.

Wspieramy innowacyjność i młodych przedsiębiorców

Intensywnie wspieramy rozwój innowacji i młodej przedsiębiorczości w ramach programu realizowanego przez Grupę Deutsche Telekom. W centrach innowacji Hub:raum w Krakowie i Berlinie, oferujemy kompleksowe wsparcie dla startupów w czterech obszarach: finansowania, przestrzeni do pracy (możliwość coworkingu), doradztwa mentorów i ekspertów oraz dostępu do zasobów Deutsche Telekom (takich jak baza klientów, usługi techniczne, dostęp do infrastruktury). To jedyna platforma oferująca tak szerokie możliwości młodym przedsiębiorcom z Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach realizowanych w Hub:raum projektów rozwijane są produkty i usługi komunikacji urządzeń w sieciach IoT i NB IoT, a także w przyszłości w sieci 5G.

Child Alert

T-Mobile jako pierwszy operator w Polsce nawiązał współpracę z Komendą Główną Policji w ramach Child Alert. Jest to system alarmowy zarządzany przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, który przy wykorzystaniu technologii pomaga w poszukiwaniu zaginionego dziecka. Polega na szybkim informowaniu społeczeństwa, za pośrednictwem wszystkich dostępnych mediów, również za pomocą telefonów komórkowych, o zaginionym lub uprowadzonym dziecku. W przypadku uruchomienia systemu T-Mobile wysyła do klientów specjalny MMS (Child Alert). W roku 2019 zrealizowaliśmy jedną kampanię Child Alert.

Wyniki wyszukiwania