RAPORT SPOŁECZNY 2019

Ograniczanie wpływu na środowisko

GRI[ ]

Dużą wagę przywiązujemy do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami ochrony środowiska, dlatego umożliwiamy przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii.

Współpracujemy z organizacjami odzysku oraz znajdujemy się w rejestrze BDO prowadzonym przez Marszałków Województw. W bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami można nas znaleźć pod numerem 000020490. Jako odpowiedzialny przedsiębiorca numer BDO umieszczamy na fakturach, umowach oraz innych dokumentach firmowych.

Klienci i dostawcy

Do swoich działań już teraz włączamy naszych klientów i dostawców – proponujemy elektroniczne wersje faktur oraz umów, zachęcamy do przynoszenia zużytych telefonów i baterii do naszych salonów, aby móc poddać je recyklingowi. Dodatkowo w salonach sprzedaży zrezygnowaliśmy z plastikowych toreb.

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ŚRODOWISKA
Z KLIENTAMI W ORGANIZACJI
2 419 430 użytkowników korzysta obecnie z e-faktury na koniec 2019 r. przyjęliśmy ok. 20% faktur w formie elektronicznej od dostawców
1016 kg sprzętu otrzymanego od klientów oddaliśmy do recyklingu i odzysku w 2019 r. 127 718 kg elektroniki i baterii zebraliśmy i przekazaliśmy do recyklingu w 2019 r.
Paperless -możliwość zmniejszenia ilości dokumentów w formie papierowej na rzecz przesłania ich drogą mailową przy podpisaniu umowy korzystamy z elektronicznego systemu zatwierdzania umów oraz wprowadziliśmy elektroniczny podpis DocuSign

Będąc firmą odpowiedzialną, chcemy działać strategicznie na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju włączając aktywnie pracowników. Aby zaangażować pracowników, prowadzimy liczne akcje i programy edukacyjne w naszych biurach. Zrezygnowaliśmy z plastikowych butelek z wodą na rzecz kranów z filtrowaną wodą, również gazowaną  i szklanych naczyń. Udało nam się również ograniczyć korzystanie z  plastikowych sztućców, w warszawskiej siedzibie firmy nie są już dostępne plastikowe sztućce, kubki czy słomki oraz w nasze działania zaangażowaliśmy kawiarnię Costa Coffee, w której każdy pracownik, który przyjdzie z własnym kubkiem dostaje dodatkowe 1 zł zniżki na kawę. Wszystkie te działania zrealizowane zostały w ramach wewnętrznej kampanii Stop Plastic.

Dzięki współdziałaniu z każdym dniem coraz mniej plastiku wyrzuca się w T-Mobile.

Realizujemy liczne działania edukacyjne, które uświadomią pracowników jak ważne są wspólne działania, dla osiągnięcia celu. Programy edukacyjne skupiają się głównie wokół ograniczania zużycia wody oraz energii. Chcemy, aby popularna stała się wśród naszych pracowników zasada zero waste, czyli styl życia propagujący życie generujące jak najmniejszą ilości odpadów.

PLAN ZERO WASTE
Z KLIENTAMI Z PRACOWNIKAMI
prowadzenie kampanii reklamowych z ograniczoną ilością ulotek ponowne wykorzystywanie kartonów i palet
zastąpienie foliowych toreb papierowymi ograniczenie odpadów oraz ich segregacja w całej firmie
recykling i odzysk elektroniki i baterii rezygnacja z silników diesel
edukacja ekologiczna zielona energia w biurach
wysyłka faktur w formie elektronicznej rezygnacja z plastikowych butelek
umowy dostarczane drogą elektroniczną oszczędzanie energii
oszczędzanie wody
podpisywanie i korzystanie z umów w postaci elektronicznej
GRI [
  • 302-1
]

2019 j.m. Zużycie
Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł nieodnawialnych (ze źródeł kupowanych i własnych – wytwarzanych w ramach własnej działalności organizacji) i rodzaje stosowanych paliw
Paliwa ciekłe (GJ) 668
Całkowite zużycie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
energia wiatrowa GWh 0,010
(GJ) 36,00
energia fotowoltaiczna GWh 0,005
(GJ) 18,00
Łączna konsumpcja energii GJ 54,00
CAŁKOWITE ZUŻYCIE ENERGII WEWNĄTRZ ORGANIZACJI GJ 956 317,11

Wyniki wyszukiwania