RAPORT SPOŁECZNY 2019

Odpowiedzialni za wpływ na środowisko

Wraz z rozwojem technologii i wzrostem populacji, pojawiły się też zagrożenia związane z przyszłością naszej planety i zmian klimatu, jakie już dziś możemy dostrzec.

T-Mobile Polska, jako odpowiedzialny partner i lider rynku telekomunikacyjnego, także chce aktywnie przeciwdziałać zachodzącym zmianom i ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko naturalne. Już od kilku lat wdrażamy działania, które w konsekwencji mają ograniczać nasz wpływ. Modernizujemy stacje bazowe, przy jednoczesnym obniżaniu zużycia energii infrastruktury. Aby działania na rzecz środowiska były efektywne powinny być realizowane na większą skalę, dlatego powstała strategia WE CARE, która prezentuje plan działań T-Mobile Polska oraz sposoby na zaangażowanie naszych interesariuszy do współpracy na rzecz naszej planety.

Chcemy zwrócić uwagę klientów i pracowników na kwestie ekologii, ale także wprowadzić realne zmiany w organizacji mające wpływ na ilość zużywanej energii, wody, plastiku czy generowanych zanieczyszczeń.

Nasze zobowiązania:

do 2030 r. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 90% w porównaniu do roku 2017

obniżenie emisji CO2 w przeliczeniu na jednego klienta o 25%

Do 2021 r. ponad 50% naszej floty będą stanowiły samochody hybrydowe oraz elektryczne

do 2021 r. zakup energii elektrycznej wyłącznie ze źródeł odnawialnych

Również w ramach Grupy stawiamy sobie nowe cele środowiskowe. Grupa Deutsche Telekom wyznaczyła na lata 2021-2030 nowe cele na rzecz klimatu. Jednym z najważniejszych założeń jest wykorzystywanie przez wszystkie spółki Grupy energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych już od 2021 r. Ponadto do 2030 r. Grupa chce obniżyć emisje CO2 aż o 90% w porównaniu z 2017 r.

W 2020 r. prawie 70%, a w 2021 już 100% zakupionej energii będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych.

GRI [
  • 302-1
  • 103-1
  • 103-2
  • 103-3
]

W 2019 r. całkowite zużycie energii w T-Mobile Polska wyniosło 259 516,753 MWh.

Wyniki wyszukiwania