RAPORT SPOŁECZNY 2019

Sieć salonów

T-Mobile jest dostępne w całej Polsce dzięki dużej sieci ponad 600 salonów.

Czytaj więcej

Usługi

W T-Mobile proponujemy takie rozwiązania technologiczne, które będą odpowiadały na indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.

Czytaj więcej

SDGs

Poprzez nasze działania i długofalowe projekty aktywnie wspieramy Cele zrównoważonego Rozwoju.

Klienci

Zapewniamy każdego dnia nasze usługi dla ponad 10 milionów klientów.

Czytaj więcej

Bezpieczne dziecko w sieci

W 2019 r. T-Mobile podpisał Deklarację Współpracy na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Sieci. Edukujemy dzieci, rodziców i nauczycieli jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii.

Czytaj więcej

Program edukacyjny

4500 uczniów z 33 szkół wzięło udział w warsztatach Laboratorium Bezpiecznego Internetu.

Czytaj więcej

Pracownicy

Zatrudniamy w naszych biurach i salonach sprzedaży ponad 4300 pracowników w całej Polsce.  45% z nich stanowią kobiety.

Czytaj więcej

Innowacja

W centrach innowacji Hub:raum w Krakowie i Berlinie, oferujemy kompleksowe wsparcie dla startupów w czterech obszarach: finansowania, przestrzeni do pracy, doradztwa oraz dostępu do zasobów technicznych i infrastruktury.

Czytaj więcej

Child Alert

Współpracujemy z Komendą Główną Policji, wspierając system alarmowy pomagający w poszukiwaniu zaginionych dzieci.

Czytaj więcej

Energia

Chcemy, aby do 2021 r. 100% zakupionej przez T-Mobile energii pochodził wyłącznie ze źródeł odnawialnych. W ramach naszej strategii planujemy do 2030 r.  zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 90% w porównaniu do roku 2017.

Czytaj więcej

Zero waste

Angażujemy naszych pracowników i klientów do działań na rzecz rezygnacji z plastiku zgodnie z filozofią Zero Waste. Nasi klienci mają możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w naszych salonach.

Czytaj więcej

Zielona flota

Stale powiększamy naszą flotę aut elektrycznych. Dzięki nim udało nam się zmniejszyć ilość produkowanego CO2 o około 35 ton.

Czytaj więcej

Społeczności lokalne 

Stale współpracujemy z blisko 20 Fundacjami i Stowarzyszeniami udzielając wsparcia poprzez sms charytatywne, gdzie rezygnujemy z naszych przychodów.

Czytaj więcej

Nauka programowania

Przekazaliśmy 388 tysięcy złotych na granty w programie Fajne Granty
T-Mobile.

Czytaj więcej

Smart city

W T-Mobile realizujemy projekty smart city, mające na celu budowę inteligentnych rozwiązań dla miast.

W T-Mobile Polska cele biznesowe przenikają się z celami zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju firmy.

W minionym roku powstała Strategia odpowiedzialnego biznesu 2020-2025. Jednocześnie w nowej strategii firmy na lata 2020-2023, po raz pierwszy uwzględnione zostały cele dotyczące odpowiedzialnego zarządzania. „Chcemy być firmą cenioną przez społeczeństwo” – to jedno z siedmiu strategicznych haseł firmowej strategii. Oznacza to dla nas m.in. dostarczanie wysokiej jakości usług dla społeczeństwa, dbanie o zrównoważoną przyszłość dla kolejnych pokoleń, cyfryzację społeczeństwa.

10 mln
klientów
100%
powierzchni Polski
w zasięgu usług
630
salonów T-Mobile
w całej Polsce

Chcemy zadbać o to, by każdy z nas żył w lepszym i bardziej przyjaznym środowisku. Między innymi dlatego właśnie powstała kampania WE CARE – by połączyć wszystkie działania firmy i postawić sobie ambitne cele na najbliższe lata.

ANDREAS MAIERHOFER PREZES ZARZĄDU

List wstępny

Odpowiedzialna
transformacja cyfrowa

W T-Mobile Polska nasza największa odpowiedzialność to przede wszystkim dostarczanie wysokiej jakości usług i zapewnienie bezpiecznego korzystania z tych usług.

Bezpieczne dziecko w sieci

Jesteśmy sygnatariuszem porozumień branżowych dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z usług telekomunikacyjnych przez dzieci i młodzież.

Zobacz więcej

Edukacja klientów i konsumentów

Nasze działania realizujemy w kilku obszarach – edukujemy rodziców i dzieci oraz angażujemy młodzież do wspólnego działania.

Zobacz więcej

Laboratorium Bezpiecznego Internetu T-Mobile

Aby przygotować najmłodszych do świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu, realizujemy program edukacyjny.

Zobacz więcej

Odpowiedzialni
wobec środowiska

T-Mobile Polska, jako odpowiedzialny partner i lider rynku telekomunikacyjnego, także chce aktywnie przeciwdziałać zachodzącym zmianom i ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Plan Zero Waste

Chcemy, aby popularna stała się wśród naszych pracowników zasada zero waste, czyli styl życia propagujący życie generujące jak najmniejszą ilości odpadów.

Zobacz więcej

Zielona flota coraz bliżej

Jako pierwsza firma w branży telekomunikacyjnej już w 2011 r. wprowadziliśmy pierwsze elektryczne samochody.

Zobacz więcej

Waste management

Inteligentny system zarządzania odpadami powstanie w Wałbrzychu.

Zobacz więcej

Wyniki wyszukiwania